مقاله كالبدشكافي نقشه جغرافيايي و نقش آن در اعمال قدرت و القا سياست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۲۹۵ تا ۳۱۳ منتشر شده است.
نام: كالبدشكافي نقشه جغرافيايي و نقش آن در اعمال قدرت و القا سياست
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقشه
مقاله قدرت
مقاله نشانه
مقاله متن
مقاله گفتمان
مقاله رسانه
مقاله نقشه ادراكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحيدر دره
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي نيا حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نقشه مهم ترين ابزار شناخت در جغرافيا و عالي ترين وسيل? به نمايش در آوردن اطلاعات جغرافيايي است. نقشه ابزاري در خدمت محيط شناسي و بازنمايي كننده تسلط انسان بر محيط پيرامون خود، در برخي موارد ابزاري در اختيار قدرت سياسي و حاكميت ها بوده است. لذا نقشي مهم در القا سياست و اعمال قدرت ايفا مي نمايد. مفهوم قدرت در اينجا همه شكل ها و صورت بندي هاي آن در سطوح مختلف جامعه را شامل مي گردد. چرا نقشه به عنوان ابزاري در خدمت اعمال قدرت و القا سياست قرار مي گيرد. مقاله حاضر به منظور پاسخگويي به اين پرسش و همچنين نقد و بررسي نظراتي كه در اين باره ارايه شده، طراحي و نوشته شده است. به اين منظور چارچوبي نظري، مفهومي با استفاده از نشانه شناسي، قدرت و متن، گفتمان، قدرت و رسانه و نقشه هاي ادراكي و شناختي وژئوپليتيك انتقادي طراحي شده است. فرضيه اصلي پژوهش اين است که خاصيت نشانگي به معناي اين که نقشه بازتاب عيني واقعيت ها و عوارض جغرافيايي بصورت يک به يک نيست. بلکه جايگزين آن واقعيات است، مهمترين دليل پيوند نقشه با سياست و قدرت در نظر گرفته شده است.