مقاله كاني سازي و اکتشافات ژئوفيزيکي به روش IP/RS و مغناطيس سنجي زميني در محدوده MA-I و اطراف آن، منطقه اکتشافي مس – طلا پورفيري ماهرآباد، شرق ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در زمين شناسي اقتصادي از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: كاني سازي و اکتشافات ژئوفيزيکي به روش IP/RS و مغناطيس سنجي زميني در محدوده MA-I و اطراف آن، منطقه اکتشافي مس – طلا پورفيري ماهرآباد، شرق ايران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مس پورفيري
مقاله زون پتاسيک
مقاله کاني سازي سولفيدي
مقاله پلاريزاسيون القايي
مقاله مغناطيس سنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملك زاده شفارودي آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: حيدريان شهري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كريم پور محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه اکتشافي ماهرآباد اولين کاني سازي مس – طلا پورفيري شرق ايران است که به طور تفصيلي مطالعه شده است. ارتباط کاني سازي با توده هاي نفوذي نيمه عميق عمدتا مونزونيتي با بافت پورفيري، گسترش آلتراسيون ها و نوع آنها شامل پتاسيک، سرسيتيک – پتاسيک، کوارتز – سرسيت – کربنات – پيريت، کوارتز – کربنات – پيريت، سيليسي – پروپليتيک و پروپليتيک، بافت استوک ورک کاني سازي، مجموعه مينرالي هيپوژن شامل پيريت، کالکوپيريت، بورنيت و مگنتيت و ناهنجاريهاي بالاي مس و طلا اثبات مي کند که کاني سازي از نوع مس – طلا پورفيري است. محدوده MA-I به علت آلتراسيون شديد کوارتز – سرسيت – کربنات – پيريت و تراکم بسيار بالاي رگچه هاي کوارتز – سولفيدي مهمترين بخش کاني سازي منطقه بوده که اطراف آن را آبرفت پوشانده است. برداشتهاي IP/RS و مغناطيس سنجي زميني در محدوده اکتشافي MA-I و دشت اطراف آن انجام شد. حفاري بر روي ناهنجاري شبه مقطع IP به شناسايي کاني سازي سولفيدي در منطقه بسيار وسيعي زير آبرفت منجر گرديد. مطالعات تفصيلي زمين شناسي، آلتراسيون، کاني سازي و ژئوشيمي سطحي و زيرسطحي گسترش کاني سازي پوشيده را در سمت جنوب و غرب محدوده مورد مطالعه تاييد مي کند. بر اساس ناهنجاري مغناطيس سنجي زميني، مرکز سيستم کاني سازي (زون پتاسيک) در جنوب غربي محدوده شناسايي شد. زون آلتراسيون کوارتز – سرسيت – کربنات – پيريت که در اطراف زون پتاسيک واقع شده، داراي پاسخ مغناطيسي بسيار پايين است. برداشتهاي IP/RS و مغناطيس سنجي زميني در وسعت بيشتري نسبت به قبل قويا توصيه مي شود.