مقاله كاهش شنوايي كاذب در افراد ارجاعي از مركز پزشكي قانوني تهران به كلينيك شنوايي شناسي بيمارستان لقمان حكيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۱۸۹ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: كاهش شنوايي كاذب در افراد ارجاعي از مركز پزشكي قانوني تهران به كلينيك شنوايي شناسي بيمارستان لقمان حكيم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كاهش شنوايي كاذب
مقاله پزشكي قانوني
مقاله شيوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي محمدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: مكاري نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: عطارزاده عليا ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ارزيابي هاي پزشكي قانوني شنوايي به درخواست سازمان هايي نظير پزشكي قانوني، كميسيون هاي اظهارنظر پزشكي نظامي، شركت هاي بيمه گزار و نيز كارفرمايان به منظور تعيين ميزان از كارافتادگي شنوايي در مراكز صنعتي، انجام مي شود. در اين گونه ارزيابي ها احتمال تمارض در شنوايي به منظور كسب غرامت يا مزايايي مثل طول درمان و معافيت از خدمات رزمي يا خدمت سربازي افزايش مي يابد. مطالعه اي در زمينه ميزان شيوع كاهش شنوايي كاذب در مراجعين پزشكي قانوني در كشور وجود ندارد. اين مطالعه با هدف تعيين فراواني كاهش شنوايي كاذب در مراجعين پزشكي قانوني به كلينيك شنوايي شناسي بيمارستان لقمان‏ حكيم تهران در سال ۱۳۸۴ انجام شد.
روش بررسي: كليه مراجعين پزشكي قانوني در سال ۱۳۸۴ از نظر وجود كاهش شنوايي كاذب يا بدتر از واقعي نشان دادن سطح شنوايي، مورد آزمايش قرار گرفتند. از آزمايش هاي ذهني (سابجكتيو) و عيني (آبجكتيو) مرسوم شنوايي شناسي براي كشف تمارض استفاده شد.
يافته ها: طي سال ۱۳۸۴ در مجموع ۴۶۳ نفر (%۶۰٫۹ مرد و %۳۹٫۱ زن) با اهداف پزشكي قانوني تهران مورد ارزيابي شنوايي قرار گرفتند. ۹۸ نفر از مراجعين (%۲۱٫۱۶) كاهش شنوايي كاذب نشان دادند. از ۲۸۲ مرد مراجعه كننده ۵۹ نفر (%۲۰٫۹ از مردان) و از ۱۸۱ زن مراجعه كننده ۳۹ نفر (%۲۱٫۵ از زنان) كاهش شنوايي كاذب نشان دادند. هرچند نسبت زنان متمارض بيشتر از نسبت مردان متمارض بوده ولي اين تفاوت معني دار نيست.
نتيجه گيري: كاهش شنوايي كاذب در مراجعين پزشكي قانوني به بيمارستان لقمان‏ حكيم بعنوان يكي از بيمارستان هاي معتمد مركز پزشكي قانوني تهران شيوع قابل ملاحظه اي دارد كه نشان دهنده نياز به توسعه مراكز ويژه براي ارزيابي الكتروفيزيولوژيك شنوايي افراد مشكوك به تمارض است.