مقاله كاهش موارد ابتلا به سل در يكي از اردوگاههاي مهاجران در سمنان: اتخاذ پروتكل توصيه شده توسط سازمان بهداشت جهاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه ۵۵ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: كاهش موارد ابتلا به سل در يكي از اردوگاههاي مهاجران در سمنان: اتخاذ پروتكل توصيه شده توسط سازمان بهداشت جهاني
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مايكوباكتريوم توبركلوزيس
مقاله درمان
مقاله مهاجران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايراجيان غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نساجي زواره محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتي اشرف السادات
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني راهب
جناب آقای / سرکار خانم: سلمان زاده اهرابي سياوش
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان زاده شيوا
جناب آقای / سرکار خانم: مشيري اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مايكوباكتريوم توبركلوزيس در بسياري نقاط دنيا عامل عمده مرگ و مير بشمار مي رود. به گونه اي كه هر ساله ۲-۳ ميليون نفر را در تمام دنيا به كام مرگ مي كشاند. مطالعات مختلف نشان دهنده اين واقعيت هستند كه مهاجران و آواره ها در تمام قسمتهاي دنيا از بيماريهاي مختلفي رنج مي برند. اين امر مرتبط با سبك زندگي، ميزان سلامت، بهداشت، شرايط تغذيه اي، جمعيت و فقر مي باشد. اين مطالعه با هدف تعيين شيوع سل و تاثير پروتكل پيشگيري كننده پيشنهاد شده از طرف سازمان جهاني بهداشت در استان سمنان انجام شده است.
روش كار: اين مطالعه در يكي از اردوگاههاي مهاجرين افغاني با ظرفيت ۳۰۰۰ نفر دو مطالعه انجام گرديد.
مرحله اول، قبل از بكارگيري روش پيشگيري كننده، و ۹ سال بعد مرحله دوم در جهت بررسي تاثيرات روشهاي پيشگيري كننده در كاهش موارد ابتلا به سل تنظيم و انجام گرديد.
يافته ها: در بدو مطالعه، ۸ نفر اسمير مثبت و ۸ نفر اسمير منفي از نظر باكتري عامل سل مشخص گرديدند. از اين تعداد ۳ نفر مرد و ۱۳ نفر زن بودند. در سالهاي بكارگيري روشهاي پيشگيري كننده، تعداد بيماران به شكل چشمگيري كاهش يافت به گونه اي كه در مطالعه دوم هيچ موردي از سل ريوي مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه روشهاي پيشگيري كننده از سل به شكل چشمگيري از موارد ابتلا به سل و در نتيجه ميزان مرگ و مير در ميان اردوگاههاي مهاجران كاسته است.