مقاله كاهش نوسانات عملگرها با استفاده از كنترل تطبيقي در يك تير با ميرايي تحت نيروي تعقيب كننده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در كنترل از صفحه ۲۶ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: كاهش نوسانات عملگرها با استفاده از كنترل تطبيقي در يك تير با ميرايي تحت نيروي تعقيب كننده
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهواره بر انعطاف پذير
مقاله نيروي تعقيب كننده ميرايي سازه
مقاله شناسايي فركانس ارتعاشي
مقاله فيلتر تطبيقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاوياني پور اميد
جناب آقای / سرکار خانم: خوشنود عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ساداتي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثيرات انعطاف پذيري سازه در سيستم هاي ماهواره بر مي تواند منجر به ناپايداري سيستم كنترل گردد. هدف اين مقاله طراحي كاهنده ارتعاشات و مدلسازي تاثير ارتعاشات خمشي در اثر نيروي تعقيب كننده پيشران و اثرات ميرايي به صورت يك تير دو سر آزاد مي باشد. در پژوهش هاي گذشته تاكنون طراحي كنترل كننده براي سيستم هاي حامل ماهواره با تاثير نيروي تعقيب كننده و ميرايي سازه انجام نشده است. در اين پژوهش پس از مدلسازي مربوطه با استفاده از روش شناسايي بازگشتي فيلتر شده، فركانس ارتعاشي شناسايي شده و از فيلترهاي تطبيقي براي كاهش ارتعاشات بهره گرفته شده است. نتايج شبيه سازي نشان داد كه كنترل كننده طراحي شده با وجود تاثير نيروي تعقيب كننده و ميرايي به خوبي ارتعاشات خمشي سازه سيستم را كاهش داده است. همچنين اين روش در مقايسه با روش گراديان كه از الگوي مدل مرجع پيروي مي كند عملكرد بهتري را نشان مي دهد.