مقاله كاهش COD پساب خروجي پالايشگاه گازي پارس جنوبي به روش انعقاد الكتريكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۴۰ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: كاهش COD پساب خروجي پالايشگاه گازي پارس جنوبي به روش انعقاد الكتريكي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انعقاد الكتريكي
مقاله COD
مقاله تصفيه پساب نفتي
مقاله الکترودآلومينيومي
مقاله پالايشگاه گاز پارس جنوبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خلوتي فهلياني امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تصفيه پذيري پساب توليدي پالايشگاه پارس جنوبي به روش انعقاد الكتريكي و با استفاده از الكترودهاي آلومينيومي بررسي شد. در الكترودهاي آلومينيومي آند و كاتد، به ترتيب يون هايAl3+  و گاز هيدروژن توليد مي شوند. در آزمايش هاي انجام شده، اثرات عوامل موثر عملياتي همچون pH اوليه، چگالي جريان و افزايش مقداري سولفات سديم و پلي كلريدآلومينيوم بر حذف آلودگي هاي آلي و كارايي جداسازي COD بررسي شد و بازه بهينه شرايط عملياتي براي هر يك از متغيرهاي مذكور، تعيين گرديد. بر اساس نتايج حاصل، نرخ جداسازي آلودگي هاي آلي و حذف COD با اعمال چگالي جريان بيشتر و افزودن مقاديري از مواد كمكي سولفات سديم و پلي كلريدآلومينيوم، بيشتر مي شود. حداكثر ميزان جداسازي در pH برابر ۷ به دست آمد. همچنين نتايج نشان داد كه بيش از ۹۵ درصد از ميزان COD پساب با اعمال چگالي جريان ۴۰ ميلي آمپر بر سانتي متر مربع و در مدت زمان ۹۰ دقيقه از شروع تصفيه الكتريكي، حذف گرديد. ميزان انرژي الكتريكي مصرفي در اين حالت ۱۹٫۴۸ كيلووات ساعت به ازاي حذف هر كيلوگرمCOD ، اندازه گيري شد.