مقاله كاوه، آهنگري فرودست يا خدايي فرود آمده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در شعر پژوهي (بوستان ادب – علوم اجتماعي و انساني ) از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: كاوه، آهنگري فرودست يا خدايي فرود آمده
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كاوه
مقاله آهنگر
مقاله اسطوره
مقاله آتش
مقاله آهن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ذهن آدمي از ديرينه ترين زمان تاكنون سرشار از آرزومندي و بلندپروازي بوده و تفكر در جهان مادي، خودانديشي و چشم اندازي بلند و فراتر از خود داشتن، همواره در وجود انسان نهفته بوده است. اگر آدمي مي تواند به جايي برسد «كه به جز خدا نبيند» نتيجه همين گستره وجودي است. سير نوساني صعودي و نزولي يكي ديگر از ويژگي هاي ذهن انسان است. اين حركت همواره در اسطوره، فلسفه و تاريخ خود را نشان داده است. از آن جا كه در اسطوره ذهن آدمي اختيار به نسبت مطلقي دارد، اين سير در آفرينش، گزينش، دگرگوني و تلفيق پديده هاي اسطوره اي بيشتر خود را نشان مي دهد.
كاوه آهنگر، يكي از شخصيت هاي برجسته شاهنامه مي باشد كه از اين جهت قابل بررسي است و نام وصفت به ظاهر پارادوكس مانند او بيانگر اين امر است. او را مي توان شخصيتي خدايي دانست كه پس از پشت سر نهادن دگرگوني هاي مختلف، به آهنگري نزول كرده است اما ويژگي ها و اعمالي همچنان بزرگانه و خداگونه دارد. در اين مقاله به كاوشي در اين زمينه پرداخته مي شود.