مقاله كردارشناسي اهريمن در پادشاهي جمشيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جستارهاي ادبي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۸۳ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: كردارشناسي اهريمن در پادشاهي جمشيد
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كردارشناسي
مقاله اهريمن
مقاله ضحاك
مقاله جمشيد
مقاله گاو برمايه
مقاله خرد
مقاله فره
مقاله درخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري مفاخر صفدر (آرش)

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كردارشناسي اهريمن به بررسي رفتارهاي اهريمن براي نابودي اهورامزدا و آفرينش نيك او، به ويژه انسان، مي پردازد. يكي از اين دوره هاي دشمني اهريمن با اهوراييان، پادشاهي جمشيد است. در اين دوره، ديوان با به آسمان بردن جمشيد زمينه گمراه كردن او را توسط اهريمن فراهم مي كنند. اهريمن با فريب جمشيد، او را به سوي خوارشماري خداوند، دروغ گويي و ديوسرشتي مي كشاند. نتيجه اين كردار اهريمن، گريختن خرد و فره از جمشيد و پيوستن آن به گاو برمايه، نماد زميني مرغ وارغنه است. فره جمشيد با شيرگاو و خرد او با نماد گرز گاوسر به فريدون مي پيوندد. هدف اهريمن و ضحاك از كشتن گاو، رسيدن به خرد و فره است كه به ناكامي مي انجامد. فرستادگان اهريمن با برقراري پيوند زناشويي با جمشيد و خواهرش، آفريده هاي اهريمني را گسترش مي دهند. كردارهاي اهريمن و ضحاك در پايان، به مرگ نمادين درختي جمشيد و دوزخي شدن روان او مي انجامد.