مقاله كشت و تكثير سلولهاي دندريتيك از پيش سازهاي مغز استخوان موش Balb/c که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز۱۳۸۷ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۳۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: كشت و تكثير سلولهاي دندريتيك از پيش سازهاي مغز استخوان موش Balb/c
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلولهاي مغز استخوان
مقاله کشت
مقاله تکثير
مقاله بلوغ
مقاله سلولهاي دندريتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: حاجتي جمشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سلولهاي دندريتيک با برداشت و پردازش آنتي ژن پاسخهاي ايمني را آغاز، جهت دهي و كنترل مي كنند، اين سلولها قابليت ايجاد و هدايت انواع مختلفي از پاسخهاي ايمني (نوع ۱ يا ۲) را با توجه به عوامل و پيامهاي محيطي دارند. هدف اين مطالعه كشت، تكثير و بلوغ سلولهاي دندريتيك از پيش سازهاي مغز استخوان موش مي باشد. براي اين منظور سلولهاي مغز استخوان را بعد از جداسازي در محيط كشت حاوي سايتوكاين قرار داده و بعد از كشت ۵ روزه به منظور بلوغ، سلولها با ليپو پلي ساکاريد ديواره باکتريهاي گرم منفي (LPS) و توكسين وبا مواجه شدند. سلولها از نظر بروز ماركرهاي سطحي و توليد سايتوكاين ارزيابي گرديدند. نتايج نشان داد که سلولها بالغ شده بودند. در بررسي سايتوكاين حضور LPS در محيط كشت سلولها موجب توليد  IL-12و حضور CT موجب توليد  IL-10از سلولها شد. با انجام اين مطالعه اثبات شد كه با كشت ۷ روزه سلولهاي مغز استخوان موش مي توان سلولهاي دندريتيك كارآمدي را توليد كرد و بااضافه كردن تركيباتي به محيط كشت سلولهاي دندريتيك مي توان سلولهايي را ايجاد كرد كه پاسخ مناسب نوع ۱ يا ۲ راالقا كنند.