مقاله كلراسيون زيركونياي آسيابكاري شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در مواد پيشرفته در مهندسي (استقلال) از صفحه ۶۱ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: كلراسيون زيركونياي آسيابكاري شده
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيرکونيا
مقاله کلراسيون
مقاله مکانوشيمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كثيري عسگراني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير عمليات مكانوشيمي بر تغييرات فازي زيركونياي منوكلينيك (m) توسط آسياب گلوله اي پر انرژي سياره اي در زمانهاي مختلف آسيابكاري مورد بررسي قرار گرفت. عمليات مكانيكي در آسياب باعث ريز شدن دانه ها، افزايش كرنش شبكه، تغيير فاز و توليد فازهاي ناپايدار تتراگونال (t) و مكعبي (c) شد. بررسيهاي TEM و XRD وجود مقادير قابل توجهي از فاز آمورف ايجاد شده در حين آسيابكاري را نشان داد. كاهش سطح مخصوص اندازه گيري شده به روش BET در زمانهاي طولاني آسيابكاري نشانگر آگلومره شدن زيركونيا و با كمك فاز آمورف به عنوان چسب است. عمليات مكانيكي، واكنش پذيري زيركونيا را با گاز كلر به شدت افزايش داد. همچنين آنيل كردن زيركونياي آسيابكاري شده در اتمسفر كلر منجر به ايجاد جاهاي خالي آنيوني، كريستاله شدن فاز آمورف و تبديل آن به فازهاي مكعبي و تتراگونال و افزايش دماي پايداري اين فازها به ترتيب تا ۸۰۰oC و ۱۰۰۰oC شد. در اين شرايط كوچك بودن انرژي مرز دانه ها و وجود جاهاي خالي اكسيژن، نقش اساسي را در پايداري فازهاي تتراگونال و مكعبي به عهده دارد.