مقاله كلي طبيعي: مقايسه اي ميان ابن سينا و ملاصدرا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در معرفت فلسفي از صفحه ۵۹ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: كلي طبيعي: مقايسه اي ميان ابن سينا و ملاصدرا
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابن سينا
مقاله ملاصدرا
مقاله كلي طبيعي
مقاله ماهيت لابشرط
مقاله اصالت وجود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبريان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمودكلايه زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق در باب نحوه وجود كلي طبيعي يا ماهيت را مي توان يكي از دشواري هاي فلسفه ابن سينا و ملاصدرا دانست. در ساختار فلسفي هريك از اين دو فيلسوف، كلي طبيعي تعريف و آثار ويژه اي دارد. غفلت از اين تفاوت ها ممكن است موجب بروز اشتباهات بسياري گردد. ماهيت، در صورتي كه لابشرط اعتبار شود، چيزي جز خودش نخواهد بود. ادعاي ابن سينا آن است كه ماهيتِ لابشرط (كلي طبيعي) در خارج وجود دارد. اما به راستي، چگونه ممكن است حقيقت لابشرط ـ كه هيچ وصفي جز خود را نمي پذيرد ـ در خارج محقق، و همچنان اعتبار لابشرط بودن آن حفظ شود؟
در اين مقاله، نشان داده ايم كه ابن سينا در تبيين نحوه وجود كلي طبيعي در خارج، با مسايلي مواجه است كه آنها را بي پاسخ گذاشته و ملاصدرا تلاش كرده تا پاسخي موجه براي چنان مسايلي بيابد. البته وي نيز بايد تبييني از كلي طبيعي ارايه دهد كه به هيچ روي با نظريه وي در باب اصالت وجود ناسازگار نباشد. ما تلاش كرده ايم تا با بررسي دو رويكرد مختلف درباره تحقق خارجي كلي طبيعي، برتري نظريه ملاصدرا و چگونگي سازگاري آن با اصالت وجود را نشان دهيم.