مقاله كمال گرايي، مشكلات هيجاني و رضايت از زندگي در دانشجويان ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۲۶۹ تا ۲۷۶ منتشر شده است.
نام: كمال گرايي، مشكلات هيجاني و رضايت از زندگي در دانشجويان ايراني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمال گرايي
مقاله مشکلات هيجاني
مقاله رضايت از زندگي
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر رابطه بين پيامدهاي کمال گرايي، مشکلات هيجاني و رضايت از زندگي اندازه گيري شدند. شرکت کنندگان، شامل ۲۹۷ (۸۱ پسر و ۲۱۶ دختر) دانشـجوي دانشگاه آزاد اسلامـي واحد مرودشت بودند و مقياسهاي چندبعـدي کمال گرايي (فراست، مارتن، لاهارت و روزنبليت، ۱۹۹۰)، مقياس افسردگـي، اضـطراب و تنيدگي (لاويبوند و لاويبوند، ۱۹۹۵) و مقـياس رضايت از زندگي (هبنر، ۱۹۹۴) را تکميل کردند. تحليل رگرسيون چندمتغيري به شيوه همزمـان نشان دادند که ابعاد کمال گرايي شامل نگراني درباره اشتباهها، انتقادگري والديني، شک درباره اعمال و هنجارهاي شخصي، رضايت از زندگي را تبيين مي كنند (R2=0.21)، دو بعد هنجارهاي شخصي و سازماندهي، اضطراب (R2=0.33)، افسردگي (R2=0.41) و تنيدگي (R2=0.28) را تبيين کردند.