مقاله كنترل فرآيند آماري عصبي ـ فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۸۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: كنترل فرآيند آماري عصبي ـ فازي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كنترل هوشمند
مقاله داده كاوي
مقاله سيستم عصبي – فازي
مقاله مديريت كيفيت
مقاله نمودارهاي كنترل كيفيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه نظام الدين
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي اميرعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از كنترل هوشمند، كنترل يك سيستم بدون در دست داشتن معادلات ديناميكي حاكم بر آن سيستم با حداقل اطلاعات مي باشد. فرآيند توليد يك محصول،همواره تحت تاثير عوامل گوناگوني قرار گرفته و رفتار آن از يك رابطه رياضي مشخص تبعيت نمي كند. يكي از روش هاي رايج براي كنترل فرآيند، استفاده از نمودارهاي كنترل كيفيت شوهارت مي باشد. تجزيه و تحليل اين نمودارها مستلزم دانش و تجربه كافي است كه در عمل ممكن است همه اپراتورها از آن برخوردار نباشند. شبكه هاي عصبي – فازي به عنوان يكي از مولفه هاي هوش مصنوعي، مي توانند نقش موثري را در تقويت روش هاي رايج كنترل فرآيند بر عهده بگيرند. در اين تحقيق به كمك نرم افزار MATLAB و با استفاده از شبكهANFIS ، به طبقه بندي دو الگوي غير طبيعي در نمودارهاي كنترل كيفيت پرداخته شده است. نتايج نهايي به دست آمده در اين تحقيق نشان مي دهند كه با استفاده از ANFIS مي توان با كاهش خطاهاي مرتبط، ضريب اطمينان سيستم هاي كنترل كيفيت را به خصوص در زمينه نمودارهاي كنترل كيفيت، تا حدود زيادي افزايش داد.