مقاله كنترل فعال ارتعاشات ورق مستطيلي با استفاده از سري فوريه و تبديل لاپلاس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: كنترل فعال ارتعاشات ورق مستطيلي با استفاده از سري فوريه و تبديل لاپلاس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كنترل فعال
مقاله ورق مستطيلي
مقاله سري فوريه
مقاله تبديل لاپلاس
مقاله PID

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريف نيا مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله كنترل فعال ارتعاشات ورق مستطيلي با تكيه گاه هاي ساده به روش جديدي بررسي مي شود. ابتدا معادله ديفرانسيل ورق وصله دار با استفاده از تئوري سنتي ورق براي استفاده در اين روش توسعه داده مي شود و براي لحاظ كردن اثرات سختي و جرم وصله ها از يك تابع محلي استفاه مي شود.
سپس با استفاده از سري فوريه فركانس هاي طبيعي و مودشيپ هاي ورق وصله دار و نيز قطب هاي مدار بسته در حين استفاده از كنترل كننده هاي PID به دست مي آيد. آنگاه با استفاده از تبديل لاپلاس و مودشيپ هاي به دست آمده، پاسخ سيستم در حالت ارتعاش اجباري محاسبه مي شود. با استفاده از اين روش تاثير كنترل كننده هاي PID به راحتي بررسي و براي اولين بار اثر كنترل كننده هاي انتگرال گير در كنترل فعال ورق در نظر گرفته مي شود. اعتبار اين روش با حل و بحث چند مثال نشان داده مي شود.