مقاله كنترل فيدبك خروجي فازي تطبيقي براي كلاسي از سيستم هاي چند ورودي چند خروجي غيرخطي و غيرقطعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در كنترل از صفحه ۶۵ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: كنترل فيدبك خروجي فازي تطبيقي براي كلاسي از سيستم هاي چند ورودي چند خروجي غيرخطي و غيرقطعي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كنترل غيرخطي
مقاله تقريب گر فازي
مقاله كنترل تطبيقي
مقاله عدم قطعيت
مقاله اغتشاش هاي خارجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهنازي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: پريز ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: وحيديان كامياد علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله يك كنترل فيدبك خروجي فازي تطبيقي تعقيب كننده مدل براي كلاسي از سيستم هاي غيرخطي و غيرقطعي چند ورودي چند خروجي پيشنهاد شده است. توابع برداري غيرخطي نامعلوم، توسط سيستم هاي فازي بر اساس خاصيت تقريب گري عمومي تقريب زده مي شوند، كه در آنها قسمتهاي مقدم و تالي قوانين فازي توسط روش هاي تطبيقي تنظيم مي شوند. اين امر اطلاعات اوليه و تعداد قوانين فازي براي طراحي سيستم هاي فازي را به طور موثر كاهش مي دهد. در بسياري از مسايل كاربردي حالت هاي سيستم تحت كنترل در دسترس نمي باشند، كنترل كننده پيشنهادي نيازي به حالت هاي سيستم نداشته و آنها را توسط يك رويت گر تخمين مي زند. براي مقابله با عدم قطعيت هاي ناشي از خطاي تقريب فازي و اغتشاش هاي خارجي از يك ساختار مقاوم با بهره تطبيقي استفاده مي گردد كه به دليل تطبيقي بودن بهره، نه تنها نيازي به دانستن كران اين عدم قطعيت ها نيست بلكه پديده چترينگ نيز به صورت كارآمد كاهش مي يابد. تمامي قوانين تطبيقي از روش طراحي لياپانوف استخراج مي شوند، در نتيجه پايداري مجانبي سيستم حلقه بسته نيز تضمين مي گردد. كنترل كننده پيشنهادي به سيستم آشوبي چن همراه با ديناميك غيرقطعي و همچنين اغتشاش هاي خارجي اعمال مي شود. تحليل شبيه سازيها كارايي كنترل كننده پيشنهادي را در مقابله با عدم قطعيتها با تضمين پايداري مجانبي نشان مي دهد.