مقاله كنترل پايدارساز سراسري مسير كوانتومي با حالت هاي تعادل چندگانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در كنترل از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: كنترل پايدارساز سراسري مسير كوانتومي با حالت هاي تعادل چندگانه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسير كوانتومي
مقاله معادلات ديفرانسيل تصادفي
مقاله پايداري تصادفي
مقاله اتم اسپين نيم
مقاله كوبيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: مومني حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سيستم كوانتومي تصادفي با حالت تخمين يافته (مسير كوانتومي) كه داراي چندين نقطه تعادل است مورد تحليل جهت طراحي يك كنترل كننده پايدار ساز سراسري قرار گرفته است. قانون كنترلي به گونه اي طراحي شده است كه تضمين مي كند كه سيستم تنها به سمت نقطه تعادل مطلوب هدايت مي شود و به سمت هيچكدام از ديگر نقاط تعادل حركت نمي كند به عنوان يك مثال فيزيكي از پايدارسازي سيستم با چندين نقطه تعادل، پايدارسازي سراسري يك اتم داراي اسپين نيم (شامل دو نقطه تعادل) كه بعنوان بيت كوانتومي در محاسبات كوانتومي كاربرد فراواني دارد، مورد بررسي قرار گرفته و شبيه سازي شده است و نتايج شبيه سازي، طراحي نظري حاصل شده را تاييد مي نمايد.