مقاله كنشهاي متقابل بين گياه درمنه کوهي (Artemisia aucheri Boiss) و بروموس (Bromus tectorum L.) مطالعه موردي مراتع استپي نصرآباد استان يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي ايران از صفحه ۳۸۱ تا ۳۹۱ منتشر شده است.
نام: كنشهاي متقابل بين گياه درمنه کوهي (Artemisia aucheri Boiss) و بروموس (Bromus tectorum L.) مطالعه موردي مراتع استپي نصرآباد استان يزد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديناميک چرخه اي
مقاله توالي
مقاله اکولوژي مرتع
مقاله رقابت
مقاله تسهيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جنگجو محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كنشهاي تسهيل و رقابت بين گياه چند ساله درمنه کوهي و گياه يکساله بروموس بررسي شد. دماي هوا و ميزان روشنايي نزديك سطح خاك، خصوصيات خاك، و رطوبت نسبي لايه هاي مختلف خاك، در زيراشکوب درمنه و در فضاي باز مجاور با همديگر مقايسه شدند. اندازه گيريها نشان داد كه شرايط مساعد رطوبتي و دمايي سبب افزايش استقرار گياه بروموس در زيراشكوب درمنه نسبت به فضاي باز مجاور شده بود (اثر تسهيل). از سوي ديگر يك رابطه منفي بين تعداد بروموسها در زير اشكوب درمنه و شادابي بوته هاي درمنه وجود داشت (اثر رقابت). يافته هاي اين تحقيق بيانگر يك ديناميك چرخه اي است كه با استقرار نهال درمنه شروع، با فرآيندهاي تسهيل و رقابت بين دو گونه ادامه، و با مرگ درمنه و از بين رفتن اثر ميكروكليما خاتمه مي يابد. مهمترين عامل تاثير گذار بر كنشهاي متقابل بين درمنه و بروموس رطوبت خاك است. از اين رو پيش بيني مي گردد كه در طي دوره هاي خشكسالي رقابت بين دو گياه براي رطوبت خاك افزايش يافته و سبب تشديد بوته ميري درمنه در منطقه گردد.