مقاله كنكاش در دنياي مديريت دانش توافق ها و عدم توافق ها در جامعه دانشگاهي و اجرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: كنكاش در دنياي مديريت دانش توافق ها و عدم توافق ها در جامعه دانشگاهي و اجرايي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله تئوري سازمان
مقاله مزيت رقابتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طول پانزده سال گذشته مديريت دانش از يك نسل به نسل ديگر، به سبب بهبود مستمر و ظهور ديدگاه هاي جديد در حال تغيير بوده است. تعداد بسياري از دانشمندان و محققين، چارچوب ها، روش ها و فناوري مديريت دانش را ارايه کرده اند و درباب مختلف نظري و عملي مديريت دانش بحث و گفتگو کرده اند. اما هنوز مديريت دانش بايد تحولات زيادي را از سر بگذراند؛ زيرا اين مقوله هنوز در مرحله جنسي قرار دارد. هدف اين مقاله، كاوش و تحليل دنياي مديريت دانش با نگاهي متفاوت است؛ يعني بررسي و مرور وضع موجود و تجزيه و تحليل تئوري هاي توافقات و عدم توافق هاي مهم پژوهشگران و مجريان براي روشن كردن مباحث كليدي، كه به كنكاش و بررسي بيشتر نياز دارد.
طرح/ روش/ نگرش: نويسندگان اين مقاله توافق ها و عدم توافق هاي مهم پژوهشگران و مجريان رشته مديريت دانش را با نگاهي جامع، بر پايه منابعي چون كتاب، مقاله و گزارش هاي منتشر شده و وب‌سايت هاي مرتبط مرور و تجزيه و تحليل کرده اند.
يافته ها: براساس توافقات اصلي محققين مديريت دانش و مجريان آن در سازمان ها، با در نظر گرفتن عدم توافق ها نسل سوم مديريت دانش براي مطالعات و تحقيقات بيشتر، در چندين حوزه اين دانش، رشد و توسعه بيشتر پيدا كند. استنتاجات و محدوديت هاي پژوهش. مباحث كليدي كه در اين پژوهش تاكيد شده اند به بررسي بيشتر نياز دارد. در پي توسعه مديريت دانش، بر اساس تمركز بر دانش فرد در دهه ۱۹۷۰ و تمركز بر دانش گروه در دهه ۱۹۹۰، نسل سوم مديريت دانش بايد معيارهايي براي ارزيابي چارچوب ها، روش ها و نگرش ها و سيستمي براي ارزيابي دانش، دارايي هاي معنوي و ساير دارايي ها تدوين کند و همچنين يادگيري دو حلقه اي را وارد مديريت دانش کند و سرمايه گذاري ها و هزينه هاي مديريت دانش را تحليل نمايد. از فناوري مدرن براي انتقال دانش هاي صريح استفاده کند و كاربرد مديريت دانش را در حوزه هاي زندگي اجتماعي ديگر توسعه بخشد. همچنين ضرورت دارد كه معني تفاوت هاي بين مفاهيم مختلف، كه در اينجا بحث شده، تبيين گردد.
اعتبار/ارزش: ويژگي برجسته اين مطالعه تاكيد بر بررسي مديريت دانش در حيطه وسيع تري است كه مباحث محققين و مجريان را دربرمي گيرد. اين امر به شناسايي و درك بهتر مباحث كليدي و اساسي مديريت دانش مي انجامد.