مقاله كوبيدگي و به هم خوردگي خاك جنگل در اثر خروج چوب با اسكيدر چرخ لاستيكي (مطالعه موردي: جنگل خيرود) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله جنگل ايران از صفحه ۲۸۷ تا ۲۹۸ منتشر شده است.
نام: كوبيدگي و به هم خوردگي خاك جنگل در اثر خروج چوب با اسكيدر چرخ لاستيكي (مطالعه موردي: جنگل خيرود)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکيدر چرخ لاستيکي
مقاله کوبيدگي خاک
مقاله به هم خوردگي
مقاله شيب و وزن مخصوص

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جورغلامي مقداد
جناب آقای / سرکار خانم: مجنونيان باريس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از اسکيدرهاي چرخ لاستيکي، عملياتي معمول براي خروج چوب از عرصه قطع است، هرچند مشکلات زيست محيطي زيادي را سبب مي شود. هدف از اين تحقيق بررسي تاثير درصد شيب، تعداد عبور اسکيدر، عمق و رطوبت خاک در مسيرهاي چوبکشي بر کوبيدگي خاک هاي ريزدانه و در مرحله بعد، کمي کردن اين آثار است. اين پژوهش در قالب طرح فاکتوريل کاملا تصادفي در جنگل آموزشي و پژوهشي خيرود اجرا شد. آثار شيب در چهار گروه ۰، ۱۰، ۱۰- و ۲۰- درصد و عمق خاک در ۵، ۱۵ و ۲۵ سانتي متري از سطح خاک اندازه گيري شد. همچنين آثار رطوبت خاک در سه دسته ۳۰-۲۰، ۴۰- ۳۰ و ۵۰-۴۰ درصد اندازه گيري شد. سطوح متفاوت کوبيدگي نيز بر اساس تعداد عبور اسکيدر عبارتند از ۱، ۵، ۸، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ بار تردد. افزايش دفعات عبور اسکيدر، وزن مخصوص ظاهري را افزايش مي دهد، ولي بيشترين درصد افزايش وزن مخصوص ظاهري در اثر عبور اوليه اسکيدر رخ داده است. کوبيدگي خاک در شيب  رو به بالا (در جهت چوبکشي) بيشتر از شيب رو به پايين است. همچنين افزايش وزن مخصوص خاک در اثر چوبکشي تا عمق ۳۰ سانتي متري نيز درخور توجه است. وزن مخصوص ظاهري خاک در عمق هاي ۵، ۱۵ و ۲۵ سانتي متر به ترتيب به طور ميانگين ۳۵، ۲۲ و ۱۷ درصد بيشتر از وزن مخصوص در خاک هاي دست نخورده (شاهد) است.