مقاله كوچ سهام در بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۷۷ – ۱۳۸۶) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم مديريت ايران از صفحه ۴۷ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: كوچ سهام در بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۷۷ – ۱۳۸۶)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كوچ سهام
مقاله نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار
مقاله افزايش ارزش شركت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تهراني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: خان احمدي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بازار سهام، تغيير در ويژگي هاي شركت هاي مورد معامله منجر به تغيير در جريانات بازار و انتظارات سرمايه گذاران مي شود. بنابراين تغيير در ميزان متغير نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار، كه تبيين كننده موقعيت ارزشي يا رشدي بودن سهام شركت هاي مورد معامله است و نيز تغيير در اندازه شركت ها مي تواند حايز اهميت بسيار باشد. در مطالعات اخير، از تغيير موقعيت شركت ها بر اساس ميزان متغير نسبت ارزش دفتر به ارزش بازار و نيز تغيير اندازه شركت ها با عنوان «كوچ» ياد مي شود (فاما و فرنچ، ۲۰۰۷). هدف اين پژوهش، مطالعه اثر پديده كوچ بر بازدهي سهام شركت هاي مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران است. در اين راستا با به كارگيري مدل سه عاملي، افزايش ثروت سرمايه گذاران ناشي از پديده كوچ تاييد گرديده است.