سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدهادی رسولی – تهران،خیابان کارگر شمالی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، گروه برق،آزما
علی عباسیان –
علی افضلی کوشا –
احمد خادم زاده –

چکیده:

در این مقاله، خانواده جدیدی به نام Modular Race Free Charge recycling complementary Pass transistor Logic) MRFCPL معرفی خواهد شد و همچنین نتایج شبیه سازی در مقایسه با سایر خانواده ها ارایه خواهد گردیدMRFCPL. در مقایسه با سایر خانواده ها دارای مصرف توان و تاخیر کمتری می باشد . همچنین حساسیت، به ناهمزمانی سیگنال ورودی (signal skew در این خانواده بسیار ناچیز است . استفاده از یک بازیاب جدید سبب حذف کامل مدار کنترل گردیده است.این امر منجر به کاهش تعداد ترانزیستورهای MRFCPL شده است.