سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید رستمی – رئیس گروه رودخانه ها، مدیریت مطالعات رسوب، سازمان آب و برق خوزستان اه
بآبک شاهی نژآد – رئیس گروه مخازن سدها، مدیریت مطالعات رسوب سازمان آب و برق خوزستان اهو

چکیده:

رودخانه کارون بزرگ دارای بزرگترین حوضه آبریز رودخانه ای کشور بوده و به همین دلیل از نظر سیلآب دارای پتانسیل بالایی است و همچنین به جرات می توان گفت که مشکل ساز ترین رودخانه کشور از نظر رسوبگذاری و فرسایش نیز می باشد. این رودخانه که با گذر خود از شهر اهواز جلوه زیبایی به شهر بخشیده است در این ناحیه دارای نآبسامانی زیادی می باشد و رسوبگذاری شدید، ظرفیت آبگذری سیلآب رودخانه را تا حد زیادی کاهش داده است. انجام لایروبی رودخانه کارون در محدوده شهری اهواز با هدف کنترل سیلآب امری ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه بازه بین زرگان تا چنیبیه سفلی به طول ۴۰ کیلومتر مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار از مدل ریاضی HEC-RAS استفاده گردید. سپس با استفاده از اطلاعات هیدرولیکی به دست آمده از مدل و اطلاعات هندسی رودخانه، خط پروژه لایروبی تعیین گردید. لایروبی رودخانه باعث خواهد گردید که ظرفیت عبوردهی سیلآب رودخانه افزایش یافته و در صورتیکه این روند برای مناطق پایین دست رودخانه نیز ادامه یآبد می توان به گذر سیلآبهایی با ظرفیت بیشتر از ظرفیت کنونی رودخانه (۳۰۰۰ متر مکعب بر ثانیه) امیدوار بود.