سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نرگس افشاری – بخش مواد و کاربرد پرتوهای یونی، مرکز تحقیقات انرژی اتمی کرج
شاپور لاهوتی – بخش مواد و کاربرد پرتوهای یونی، مرکز تحقیقات انرژی اتمی کرج
عبدالجواد نوین روز – بخش مواد و کاربرد پرتوهای یونی، مرکز تحقیقات انرژی اتمی کرج
هوشیار سیدی – بخش مواد و کاربرد پرتوهای یونی، مرکز تحقیقات انرژی اتمی کرج

چکیده:

امروزه، لایه های نازک نیتریدی کاربرد زیادی در صنایع پیداکرده اند. اما در شرایط خاص به تنهایی تمام مشکلات را برطرف نمی کنند. به همین دلیل پوشش دو یا چندلایه، اخیراً بسیار مورد توجه واقع شده و خصوصیات منحصر به فردی از خود نشان داد ه اند. در این مقاله پوشش دولایه ای از Cr+TiN به روش PVD و به وسیله دستگاه لای ه نشانی یونی مجهز به تفنگ تخلیه الکتریکی کاتد توخالی (HCD-Gun) روی زیرلایه های فولاد ۴۲۰ و شیشه ایجاد شد . مطالعات ساختاری این پوشش با استفاده از تکنیک پراش اشعه ایکس (XRD) و بررسی های میکروسکوپی سطح به وس یله میکروسکو پ الکترونی روبشی (SEM) انجام گردید. ریزسختی سنجی ویکرز در شرایط مختلف عملیات حرارتی با هم مقایسه شد . آزمایش سایش پین روی دیسک وآزمایشهای خوردگی نیز انجام گردید و نتایج بسیار بهتری نسبت به TiN تک لایه از خود نشان داد.