سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
امین قاسمی نژاد رائینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان گروه مهندسی برق- الکترونیک سیرجان
مهران ابدالی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان گروه مهندسی برق- الکترونیک سیرجان

چکیده:
لبه یابی تصاویر یکی از مهمترین بخش ها در قطعه بندی و شناخت اجزای یک تصویر می باشد معمولا الگوریتم های مورفولوژی ریاضی از یک عملگرد ساختاری متقارن استفاده می کنند با توجه به اینکه هر المان ساختاری منجر به لبه یابی در جهت گردش خود خواهد شد آشکارستزی تمامی لبه های یک تصویر با یک المان ساختاری کاری دشوار خواهد بود در این مقاله الگوریتمی جدید بر پایه عملگرهای چند ساختاری ارائه شده است این الگوریتم جهت لبه یابی تصاویر پزشکی و دیگر تصاویر کارایی مناسبی خواهد داشت در انتها نتایج لبه یابی با الگوریتم جدید با لبه یاب های متداول مقایسه شده و نتایج نشان دهنده عملکرد مطلوب الگوریتم ارائه شده خواهند بود.