مقاله لتروزول يا دانازول، کدام يک در درمان اندومتريوز موفق تر مي باشد؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۴۱۶ تا ۴۲۴ منتشر شده است.
نام: لتروزول يا دانازول، کدام يک در درمان اندومتريوز موفق تر مي باشد؟
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لتروزول
مقاله دانازول
مقاله اندومتريوز
مقاله درد مزمن لگني
مقاله ديس پاروني
مقاله ديسمنوره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رقايي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي طهراني هتاو
جناب آقای / سرکار خانم: طاهريان علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: كليني نويد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: لتروزول يک مهار کننده آروماتاز مي باشد که مي تواند توليد استروژن در بافت هاي محيطي و اندومتريوز را کاهش دهد. دانازول نيز به عنوان يک آندورژن، هم توليد استروژن در تخمدان ها را مهار مي کند و هم به عنوان يک مهار کننده آنزيم آروماتاز مطرح شده است. در اين مطالعه، به مقايسه اثرات درماني اين دو دارو در کاهش علايم اندومتريوز پرداختيم.
روش ها: اين کارآزمايي باليني بر روي زنان ۱۸ تا ۳۵ سال انجام شد. پس از انجام لاپاراسکوپي و کوتر، بيماران به سه گروه تقسيم شدند؛ گروه اول روزانه ۵٫۲ ميلي گرم لتروزول، گروه دوم روزانه ۶۰۰ ميلي گرم دانازول و گروه سوم دارونما (Placebo) دريافت کردند. ديسمنوره، ديس پاروني و درد مزمن لگني ماهانه تا ۶ ماه و قبل از انجام لاپاروسکوپي در بيماران ارزيابي شد. براي مقايسه داده ها از آزمون هاي Friedman و Wilcoxon  در نرم افزار SPSS نسخه ۱۵ استفاده شد.
يافته ها: پس از ۶ ماه، ميزان درد مزمن لگني، ديسمنوره و ديس پاروني در گروه لتروزول از گروه دانازول و دارونما کمتر بود. همچنين اين ميزان در گروه دانازول از گروه دارونما کمتر بود (P<0.05).
نتيجه گيري: لتروزول در مقايسه با دانازول و دارونما، درد مزمن لگني، ديسمنوره و ديس پاروني را در بيماران مبتلا به اندومتريوز پس از درمان لاپاروسکوپي به ميزان بيشتري کاهش مي دهد.