سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرج ا… کریمی مجد – سازمان هواپیمایی کشوری – استاندارد پرواز

چکیده:

در راستای اهداف سازمان بین المللی هوانوردی ایکائو مندرجات و الزامات ضمیمة شمارة ۶۱ پیمان شیکاگو این سازمان ( انکس۶۱ ) این مقاله تهیه گردیده است . هدف از تدوین مقاله جلب توجه دست اندرکاران و متخصصین و مدیران مراکز علمی و صنعتی که در طراحی و ساخت موتورهای هواپیما فعالیت دارند به موضوع کاهش صدا و آلودگی حادث از موتورهای هواپیما می باشد . این مقاله با توجه به افزایش فعالیت های طراحی و ساخت موتورهای هواپیما در ج . ا . ایران و حفظ معیارها و عوامل مربوط جهت حفظ و ارتقای ایمنی هوانوردی تهیه و ارائه گردیده است .