سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا قیریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید
ابراهیم اصغری – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله خلاصه مطالعات لرزه خیزی-لرزه زمین ساخت و تحلیل خطر زمینلرزه و پارامترهای لرزه ای مورد نیاز طراحی سد و تجهیزات وابسته در محل سد خاکی ملو واقع در استان خراسان ارائه شده است.در تعیین این پارامترها که نقش مهمی در مقاوم سازی لرزه ای سد و پایداری آن در مقابل زلزله دارن، علاوه بر دیدگاه فنی و لرزه شناسی سعی شده است به جنبه های ایمنی و اقتصادی نیز توجه شود.در این مقاله ابتدا درباره زمین لرزه ساخت، گسلهای موجود در فاصله۱۵۰ کیلومتری ساختگاه سد و توان لرزه ای آنها ساز و کار زلزله های منطقه مطالبی بیان شده و سپس در مورد ویژگیهای لرزه خیزی و برآورد پارامترهای زلزله بحث شده و اطلاعات لرزه نگاری منطقه، برآورد پارامترهای لرزه خیزی منطقه آهنگ رویداد زلزله ها، دوره بازگشت زلزله ها بررسی شده است. در نهایت تحلیل خطر زلزله با استفاده از روشهای تعیینی و احتمالی صورت گرفته و پارامترهای جنبش نیرومند زمین ارائه شده است. بیشینه شتاب افقی (PGA)برای سطوح مختلف طراحی MDL,DBL و MCL در سد ملو به ترتیب ۰٫۲۱و۰٫۱۵ و ۰٫۲۳ گرم بدست آمده است.