سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

همایون صفایی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
سهراب شهریاری – دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در راستای شناسایی لولای تغییر روند البرز مرکزی در بخش های جنوبی البرز مرکزی، افزون بر تشخیص این لولا، چنرین گسل فعال و بنیادی که نقش مهمی در تکوین ساختاری منطقه دارند، شناسایی شده است به گونه ای که دیدی که از سیمای ساختاری منطقه وجود داشت، به میزان زیادی دگرگون شده است. با توجه به ضرورت بررسی گسل های فعال در مطالعات لرزه زمینساختی و اهمیت یافته های جدید در ارتباط با گسل های این منطقه، شایسته است در مطالعات قبلی لرزه زمینساختی این منطقه، بازنگری هایی صورت پذیرد. برای نمونه، طی این مقاله، علاوه بر ارائه نکاتی از گسل های گرمسار، کلرز و کیلان با بررسی مطالعات قبلی انجام شده در ارتباط با زمینلرزه های سال ۱۳۶۷ گرمسار و تلفیق اطلاعات حاصل از پژوهش حاضر با آنها، نکات ارزشمندی از این زمینلرزه ها نمایان گردیده است. از جمله این نکات، می توان به تشخیص فعالیت تقریباً همزمان چند گسل مرتبط با یکدیگر طی این چهارماه، تطبیق کانون دستگاهی اغلب زمین لرزه ها با گسل های فعال معرفی شده در منطقه و هماهنگی ساز و کار ژرفی زمینلرزه ها با وضعیت گسل های شناخته شده اشاره کرد. بدین ترتیب برخی از ابهامات موجود در ارتباط با زمینلرزه های گرمسار که در مطالعات قبلی وجود داشت رفع گردیده است.