سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابولفضل کریمیان – سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد

چکیده:

امروزه افزایش روز افزونجمعیت و توسعهی شهری باعث شده که مدیریت پسماند جایگاه ویژه ای در مباحث خدمات شهری پیدا کند.از این رو با توجه به اهمیتبحث های زیست محیطی پیرامون موضوع و اثرات ناشی از دفع نا مناسبزباله های شهری لزوم هماهنگ سازی سیستم ها در جهت کیفیت بهتر کاملا احساس می شود اجرای استاندارد همواره به عنوان یکی از راهکار ها جهت کنترل مدیریت و افزایش کیفیت مطرح بوده است.موضوع این تحقیق بررسی لزوم اجرای قوانین و مقرراتی منظم تحت عنوان استانداردبا سطوح مختلف در مدیریت پسماند می باشد.که در آن تعاریف و استانداردهایبسیار جامع بوده و در کلیه ی قسمت های اجرایی یک سازمان قابل استقرار است که می تواند در بخشهای کنترلی از نظر بررسی عیوب و اقدامات اصلاحی و غیره موثر باشد و همچنین در سیستم کیفیت علاوه بر اطمینان خاطر مشتری افزایش سطح کیفیت و بسیاری از مزایا ی دیگری را در بر خواهد داشت.