سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
فرهاد کیانی فلاورجانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی هرمزگان

چکیده:
کشور ایران به لحاظ ژئوپلتیک در نقطه ای از دنیا واقع شده که مستعد برخی مسائل سیاسی است. نفت خیز بودن خاورمیانه وجنگ انرژی در دنیا، باعث طمعورزی به کشورمان است. از طرفی وقوع انقلاب اسلامی و سیاست های اصولی جمهوری اسلامی باعث شده تا تهدیداتی از جانب دشمنان علیه کشورمان مطرح شود، هدف پدافند غیرعامل، ایمن سازی و کاهش آسیب پذیری زیرساخت های مورد نیاز مردم است تا بتدریج شرایطی را برای امنیت ایجاد نماید. شهرهای مرزی ساحلی – بواسطه اهمیتی که از لحاظ سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای هر کشوری دارند بسیار مورد توجه قرار میگیرند . این شهرها که بواسطه شرایط جغرافیایی ،امنیتی اقتصادی دارای خصوصیاتی متفاوت از سایر شهرها در و سایر تاسیسات دارند همواره از نظر دفاعی و مدیریت بحران میبایست مورد توجه قرار گیرند . بررسی این دانش در بافت شهرهای موجود و احداث شهرهای جدید همواره ضرورت داشته است. پدافند غیرعامل به دنبال کاهش سطح آسیب پذیری و افزایش ایمنی و امنیت در تمامی ابعاد اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی، صنعتی، میباشد. در این مقاله با استفاده از روش اسنادی کتابخانه ای ابتدا مفهوم، اصول کاربردها، مزایا – پدافند غیرعامل مورد بررسی قرار میگیرد و در دامه به تعریف مرز و الگوهای پدافند غیرعامل در شهرهای مرزی ساحلی – پرداخته شده است. در پایان نیز پیشنهاداتی برای کاهش آسیب پذیری شهرهای مرزی ساحلی و افزایش امنیت ملی کشورارائه شده است.