سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید عصری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند و دانشجوی دکترای مهندسی محی

چکیده:

در طی قرون گذشته مسائل زیست محیطی از شدن و ضعف زیادی برخوردار بودند،همچنین مسائل نگران کننده تازه ای در این زمینه به وجود آمدند. مسائل زیست محیطی مربوط به دهه های گذشته نه تنها حل نگردیده بلکه بغرنج تر نیز شده اند؛ برخی صرفاً بدنما می باشند در صورتی که سایر موارد بسیار خطرناک هستند و قادرند زندگی تمام موجودات ساکن بر روی زمین من جمله انسانها را نابود کنند. اینها همه حاکی از واقعیت انتشار روزافزون نیازی است جهانی برای تامین، حفظ و ارتقای محیط زیست بهداشتی، لذت بخش و مهیج که مستلزم وضع قوانین، ضمانت اجرای قوانین، همکاری بین بخش بهداشت و دیگر بخشهای توسعه، افزایش اطلاعات عمومی و آموزش می باشد. در چنین شرایطی است که "پروژه شهرهای سالم، می تواند راه گشای مفیدی برای مقابله با مسائل شهری کشورها بویژه در زمینه های زیست محیطی باشد که با مطالعه روابط متقابل بین موجودات زنده و محیط زیست مدلی را برای تامین بهداشت محیط فراهم می نماید.