سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا اسکندری – نیروگاه حرارتی شازند اراک
حمیدرضا تقی راد – استادیار دانشکده خواجه نصیر

چکیده:

در این مقاله در ابتدا با بررسی یکی از روشهای نوین پیش بینی دینامیکی خطا، روشی کاربردی برای شناسائی خطای نشتی در یک هیتر مبدل حرارتی نیروگاه بخار ارائه می گردد. در این روش، مدل ساده ای از سیستم در حالتنامی و درحالت بروز خطا به فرم استاندارد تشخیص خطا ارائه می گردد. سپس با استفاده از تئوری فیلتر کالمن به پیش بینی وقوع خطا به صورت دینامیکی پرداخته شده است. همچنین در این مقاله نشان داده شده است که روش پیشنهادینسبت به عدم قطعیت در مدلسازی بسیار مقاوم بوده و لذا تدوین مدل دینامیکی ساده ای برای سیستم، به صورت موثر در پیش بینی خطا کارامد واقع م یشود. به منظور پیاده سازی عملی و تحقیق در کارآمدی روش پیشنهادی، مبدلحرارتی نیروگاه بخاری شازند مورد آزمون قرار گرفت. و نشان داده شده است که پس از انجام عملیات مدلسازی، بااستفاده از داده های واقعی یک مورد نشتی در آن، به افق پیش بینی حدود سه ساعت بهتر از سیستمهای انسانی خواهیم رسید. در نهایت مثالهای از استفاده شرکت زیمنس از این روشها ارائه می شود