سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صالح آرخی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
ابراهیم درویشی – کارشناسارشد آبیاری و زهکشی،

چکیده:

اب و خاک از مهمترین نیازهای اولیه حیات هستند و همواره توسعه شهرها و فرهنگها به چگونگی منابع اب و خاک وابسته است.شایان ذکر است که این توسعه به تدریج باعث الودگی و حتی نابودی این منابع ارزنده گشته است.یکی از برنامه های اصلی جوامع بخصوص جوامع توسعه یافته مبارزه با الودگی زیستگاهها میباشد.در این راه بهره گیری مجدد و صحیح از منابع ابی غیر متعارف نظیر فاضلابها و منابع اب شور میتوانند یکی از سودمندترین راه های پیشگیری از الودگی چرخه های زیستی و همراه با ان تامین نیازهای ابی،به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک چون ایران باشد.بر اساس بررسیها ،میزان آب مورد نیاز در کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب است که از این میزان حداکثر ۱۱۳ میلیارد متر مکعب آن از طریق منابع آب تجدیدشونده قابل تأمین است و بهناچار باید جهت مقابله با این مشکل به منابع غیر متعارف آب از قبیل فاضلابها و آبهای شور ، روی آورد. از طرفی طبق پیشبینیها تولید سالیانه پساب در کشور در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب خواهد رسید که در صورت عدم استفاده صحیح از آنها، مشکلات زیستمحیطی فراوانی را به دنبال خواهند داشت. لذا لازم است به نحو شایستهای خطر آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از این حجم عظیمپسابها را رفع کنیم. در این زمینه نیز بهترین راهحل استفاده از این پسابها بهصورت صحیح میباشد. باید توجه داشت که ابیاری با فاضلاب در دراز مدت باعث بروز برخی مشکلات زیست محیطی مانند شیوع بیماریها ،انگلها،شوری و تخریب خاک،مخاطرات بهداشتی و تغییر کیفیت کیاهان میگردد. در این راستا میتوان به راهکارهایی ازجمله تصفیه فیزیکوشیمیایی فاضلاب،رعایت اصول بهداشتی هنگام استفاده،تثبیت عناصر سنگین در خاک،کنترل تجمع نمک،استفاده از گیاهان مقاوم،استفاده در فضای سبز اطراف شهرها، و راههای مواصلاتی و همچنین جهت اجرای طرحهای بیابان زدایی ،و یا تولید گیاهان صنعتی یا روغنی که بصورت مستقیم توسط انسان استفاده نمی شوند،اشاره کرد