سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمود رخ بخش زمین – دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

این مقاله به روش کتابخانه ای تنظیم یافته است و در آن به ایجاد اشتغال برای دانشجویان، تاسیس مراکز کاریابی در دانشگاه ها ، کمک به اقتصاد خانواده و کم کردن انتظارات دانشجویان از استخدام رسمی پس از فارغ التحصیل شدن پرداخته است.
جوانان در اوقات فراغت باید کار کنند، منتهی به چه نوع کاری بپردازند؟ چند ساعت در هفته و چه مواقعی کار کنند تا ضامن رشد و بالندگی آنها باشد و به خلاقیت فکری انان نیز کمک کند.
تحقیق شیخ (۱۳۶۷) نشان میدهد که بین کار و خلاقیت رابطه معنی داری وجود دارد. تحقیق امید (۱۳۵۸) نشان دهنده انست که افراد خلاق از موقعیت شغلی بهتر برخوردارند. در همین مورد تحقیقات بیشتری درباره رابطه کار با پیشرفت تحصیلی انجام شده است و تاثیر کار دانشجویان را بر روی نمرات درسی آنان مورد بررسی قرار گرفته است.
در فرهنگ ما نسبت به کار و فعالیت نگرش مثبتی وجودداشته و دارد؛ ابوعلی سینا (۴۲۸) هوشیار (۱۳۴۷) شریعتمداری (۱۳۴۰) حسینی (۱۳۶۲) لزوم کار و فعالیت را برای جوانان متذکر شده اند و آن را جزء از اصول آموزش و پرورش جوانان دانسته اند.
شفیع آبادی (۱۳۶۷) کارکردن را رویه مناسبی جهت صرف انرژی، تحکیم روابط اجتماعی، جزئی از جامعه محسوب میشود و شناخت تواناییها و محدودیتها می داند.