سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید مهذب ترابی – شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

چکیده:

رشد فزاینده مصرف انرژی الکتریکی در کشور و نیاز به سرمایه گذاری متناسب با مصرف فوق ، ارتباط تنگاتنگ توسعه کشور و تامین انرژی، لزومپیروی از حرکت های نوین اقتصاد جهانی وجود تنگناهایی از قبیل محدودیت های اعتباری ناشی از انحصار دولتی صنعت برق، عدم توان دولت برای تامین منابع مالی لازم جهت سرمایه گذاری های روز افزون مورد نیازاستراتژی یارانه ای تعرفه های برق، شکل سیاسی فرایندهای مداخله کننده در تصمیم سازی های صنعت برق و بحث کیفیت برق در ارائه خدمات، از عمده عواملی هستند که نشان می دهد ساختار سنتی فعلی پاسخگو نبوده و تجدید ساختار را در این صنعت زیربنابب الزامی می نماید.