مقاله لزوم اصلاح ماهوي کنوانسيون هاي منع به کارگيري سلاح هاي کشتار جمعي با تاکيد بر کنوانسيون خلع سلاح زيستي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله طب نظامي از صفحه ۱۷۹ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: لزوم اصلاح ماهوي کنوانسيون هاي منع به کارگيري سلاح هاي کشتار جمعي با تاکيد بر کنوانسيون خلع سلاح زيستي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل زيستي
مقاله کنوانسيون ۱۹۷۲ خلع سلاح زيستي
مقاله مخاصمات مسلحانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاكجو افشين
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کنوانسيون هاي خلع سلاح بين المللي با گذشت زمان اندکي پس از تدوين، با توليد و کاربرد سلاح هاي نسل پيشرو فاقد تطابق و سازگاري لازم مي شوند. همچنين، با پيدايش تهديدات سلاح هاي ميکروبي جديد، بيوتروريزم و توسعه فناوري هاي نوين زيستي، نياز به اصلاح محتوايي اين کنوانسيون ها احساس مي شود. در اين پژوهش تکويني، مراحل رشد و توسعه مطالعات زيستي – تسليحاتي، حقوق بين الملل و کنوانسيون هاي منع توليد، توسعه و انباشت سلاح هاي زيستي به شکل ميان رشته اي (آزمايشگاهي- حقوقي) مورد مطالعه قرار گرفته و ضرورت بازنگري و اصلاح اين کنوانسيون ها پيشنهاد شده است.
نتيجه گيري: رشد علوم زيستي در قرن حاضر بسيار سريع و فزاينده بوده است؛ اما، تدوين و توسعه حقوق بين الملل در مهار گرايش هاي تسليحاتي – نظامي اين دانش، تحت نفوذ قدرت هاي تسليحاتي و دولت هاي توسعه يافته قرار داشته است که با عدم ممنوعيت صريح استفاده از اين سلاح ها، محدوديت هايي را براي کشورهاي در حال توسعه براي دستيابي به جنبه هاي صلح آميز عوامل زيستي ايجاد نموده است. توليد آئروسل هاي پايداري که نسبت به روش هاي تشخيص و شناسايي مقاوم هستند، کنوانسيون را ناگزير به اصلاح ماهوي مي نمايد.