سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی نکوئیان فر – مدیر امور مطالعات میدانی ‐ سازمان آب و برق خوزستان
یعقوب عرب – مدیر دفترپایداری ‐ سازمان آب و برق خوزستان
فاطمه قورچیان – محقق آزاد‐ اهواز کوی سعدی خیابان شمس مجتمع شمس

چکیده:

فرایند کارستی و پدیده های ژئومورفولوژیک مختلف که در مناطق کارستی وجود دارند گاهی می تواند مسائل ومشکلاتی را حین احداث سازه های مختلف ایجاد کنند، با توجه به اینکه ایجاد سازه های عظیمی مانند سدها در سازندهای کارستی افزایش یافته است چنین مخازنی که برای ذخیره و نگاهداری آب ایجاد می شوند هرگز با ظرفیت کامل خود فعال نشده و یا اینکه اص ً لا قابلیت نگاهداری زیادی نداشته اند بطوریکه امروزه خسارات ناشی از ساخت و ساز روی کارست در دنیا به هزاران میلیون دلار در هر سال می رسد. با توجه به اینکه سازندهای سخت از دیدگاه هیدروژئولوژی دارای منابع آبی زیرزمینی غنی می باشند و همچنین از دیدگاه زمین شناسی مهندسی احداث سدها در مناطق کارستی، مسائل خاصی را برای سازه های هیدرولیکی ایجاد می نماید که مسلمًا چنانچه موضوع دانش هیدروژئولوژی در نواحی کارستی مورد توجه ویژه قرار نگیرد احتمال بروز مشکلات حاد اجتناب ناپذیر خواهد بود. لذا در این تحقیق تلاش گردیده گزارشات مطالعات کارست سدهای مخزنی کشور مورد بررسی اجمالی قرارگیرد تا دلایل مشکلات حاصل از کارست موجود در تکیه گاه های چپ و راست و پی سدهای کشور پس از آبگیری مخزن معلوم گردد که در این بررسی خلاصه ای از مطالعات کارست سد مارون آورده شده است.