سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر سعادت – دکترای – مهندسی مکانیک – مدیر برنامه ریزی و توسعه سیستمها – شرکت سدید جها

چکیده:

کنترل کیفیت و تطبیق مشخصات فنی تولید با استانداردها، در صنایع هر کشور از شاخصهای بزرگ در ارزشگزاری بر کیفیت تولیدات آن کشور است. غالبا عدم ارضاء شرایط حداقل کیفیت (یعنی استاندارد) است که زمینه های تحقیق را شکوفا ساخته و نیاز صنعت به بالا بردن سطح کیفیت محصول را متجلی میسازد.
در این راستا با احداث واحدهای تحقیق و توسعه و از طریق نگرشی بر وضعیت کیفی محصولات و تولیدات شرکت های تابعه گروه صنعتی، ترغیب و تشویق فعالیتهای تیمی، می توان برای دستیابی به اهداف زیر، تلاش نمود.
۱) مستند نمودن کلیه تجربیات ارزنده و کسب شده طی ۳۵ سال تجربه در گروه صنعتی سدید.
۲) مانوس نمودن روند تولید و ارائه سرویس در شرکت ها منطبق بر سطح عالی دانش و تکنولوژی
۳) احداث پیوند بین شرکت و مراکز علمی – پژوهشی به منظور ارتقاء کیفیت .
۴) ایجاد انگیزه و ارتقاء نگرش کارشناسان در سطح شرکت ها.
۵) عیان ساختن کاستی ها و کمبودهای علمی – تکنولوژی در سطح شرکت ها.
۶) رساندن سطح کیفیت محصولات به سطح تراز کیفی محصولات در خارج کشور
۷) سهولت در انجام صادرات و ایجاد شرایط برتر برای محصولات.
۸) دستیابی به یک پایداری و پشتوانه برای ایجاد رغبت به محصولات داخلی در اجتماع.
۹) صرفه جویی اقتصادی در سطح انرژی مصرفی.
۱۰) ارتقاء سطح تکنولوژی در حلقه صنعتی.
جهتنیل به اهداف دهگانه فوق لازم است معیارهای ارزشی در استانداردها، بصورت همساز با شرایط اقلیمی کشور تعریف شده و بر نامه مدونی در جهت تکمیل استانداردهای داخلی کشور سریعا تهیه گردد.