سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کریم شادی – کارشناس مکانیک گرایش حرارت و سیالات مدیریت مهندسی و پژوهش شرکت قطارها

چکیده:

ابعاد وسایل نقلیه ریلی و فضای پوشیده توسط آن بدلیل حرکتهای مختلف آن نسبت به مرکز خط و همچنین ابعاد سازه های کنار خط و فاصله آنها با مرکز دو خط مجاور در امور سیر و حرکت بسیار مهم هستند، زیرا اگر آنها بدرستی انتخاب نشوند ممکن است باعث بروز سوانح ناشی از برخورد وسایل ریلی به سازه های کنار خط و یا به یکدیگر شوند . به عبارت دیگر لازم است که یک هماهنگی و سازگاری بین وسایل ریلی و محدوده سازه های کنار خط و فاصله دو خط مجاور وجود داشته باشد . بنابراین پروفیلی به نام پروفیل مرجع در مقررات ) UIC اتحادیه بین المللی راه آهنها ) تعریف گردیده است که در راه آهن ایران به گاباری شهرت یافته است . در سالهای گذشته این پروفیل، استاتیکی بود و از پارامترهای استاتیکی پیروی میکرد تا اینکه در سال ۱۹۹۱ پروفیل سینماتیکی در مقررات UIC جایگزین آن شد که بسیار دقیقتر میباشد . در راه آهن ایران هنوز پروفیل مرجع استاتیکی استفاده میگردد، لذا در این مقاله به بررسی گاباری ایران و ایرادات موجود و مقایسه آن با گاباری استاندارد UIC پرداخته شده است