سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدجواد کلینی – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
کورش بهروزی – کارشناس ارشد فنی، شرکت مهندسی کانی فراوران

چکیده:

با نگرش به منابع محدود آب و پیامد آن بحران آب، لزوم بازیابی آب از مراکز مصرف کننده محسوس تر می شود. دراین بین کلیه کارخانه های فراوری مواد معدنی مصرف کننده آب می باشند که اغلب پساب آنها پس از انجام فرایند ساده ای قابل بازیابی می باشد و معمول ترین وسیله برای این کار تیکنر می باشد. تیکنر ها تاسیساتی هستند که غلظت ذرات جامد در پالپ را افزایش می دهند و به همراه آن آب فاقد ذرات جامد را در سطح فوقانی سرریز می نمایند. در این تحقیق با توجه به اهمیتی که تیکنرها در بازیابی آب در صنایع معدنی دارند دو روش طراحی آنها ارایه شده است. ابتدا روش کو و کلونجر و سپس روش نسبتا جدیدتر فیچ و تالمیج مورد بررسی قرار گرفت. در مواردی که ته نشینی ذرات جامد با محدودیت همراه است از چندین تیکنر به صورت سری استفاده می شود که دراین تحقیق روش محاسبه تعداد بهینه مورد بررسی قرار گرفت . در پایان نیز در یک مطالعه موردی طراحی تیکنر برای بازیابی آب از پساب حاصل از فلوتاسیون کانه های سرب و روی درکارخانه فراوری معدنی منصورآباد یزد انجام شد. بر اساس نتایج این مطالعات مشخصات اصلی تیکنر لازم برای این کارخانه محاسبه شد. برای این تیکنر قطر ۲/۴ متر، سطح۴/۷متر مربع و عمق ۰/۲۰ مثبت و منفی ۱/۸ متر پیشنهاد گردید.