سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا مرندی – استاد دانشکده فنی و مهندسی ، منابع طبیعی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلام
ماندانا رزمجو – کارشناس منابع طبیعی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی
عباس علی شاه علی – مهندس بهداشت محیط

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل صنعتی امروزی حفاظت ازمحیط زیست است و مشکلاتی که انسان با آن روبرو است مسئله مدیریت مواد زائد و جامد است. لاستیک یکی از عناصر مهم در زندگی بشر استو استفاده از آن روز به روز در حال افزایش است. با توجه به تولید بیش از ۲۰۰۰۰۰ تن در سال در حال حاضر در ایران و همچنین مطرح شدن موضوع از رده خارج شدن خودروهای فرسوده که خود باعث افزایش تعدادلاستیک های فرسوده می گردد و با توجه به اینکه دفن، نگهداری، در محیط باز یا رها کردن لاستیک در طبیعت هر کدام مشکلات زیادی را برای محیط زیست ایجاد می کنند. بهترین راه حل بازیافت لاستیکهای فرسوده می باشد که تا کنون هیچ برنامه خاصی در ایارن در مورد بازیافت لاستیک انجامنشده پس توجه به بازیافت لاستیک در ایران و بخصوص کلان شهر تهران الزامی است. در اینمقاله تعاریفی از لاستیک و انواع آن ، بازیافت لاستیک و روشهای مختلف آن و همچنین کاربرد تایرهای فرسوده آمده است.