سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

فتح الله کبریتی – کارشناس ارشد امور آبیاری و زهکشی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

اگرچه در سالهای اخیر موضوع توسعه و اشاعه سیستمهای آبیاری تحت فشار برای استفاده بهینه از منابع آب مطرح شده است، لیکن بدلیل اینکه هنوز درصد عمده ای از اراضی آبیاری سطحی (در ایران و جهان) با روش آبیاری سطحی تحت آبیاری قرار دارند و همچنین اصلاح آنها بر خلاف سیستمهای آبیاری تحت فشار نیازمند سرمایه گذاری اولیه چندانی نمی باشند. توجه به کاربرد صحیح این روشها اهمیت بسزایی دارد.
توجه به توصیه، و کاربرد درست روشهای آبیاری سطحی و انتخاب طول و راندمان آبیاری در شرایط طرح موفقیت طرح را تضمین می نماید. در مرحله بهره برداری نیز می توان با انجام بررسی های لازم نتایج سودمندی جهت بهره برداری بهینه از منابع بدست آورد.
موضوع این مقاله در مجموع بررسی سیستمهای اعمال مدیریت درست آبیاری سطحی به منظور تعیین مناسبترین طول و راندمان آبیاری است تا اهمیت توجه به موضوع را بیان نماید.