سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کاظم صراف شمس – مدیرپروژه، شرکت مهندسی مشاور ساز آب پردازان، اهواز
عبدالمجید مشکی زاده – مدیرپروژه، شرکت مهندسی مشاور ساز آب پردازان، اهواز

چکیده:

باتوجه به تنوع روشهای بستر سازی در خطوط زهکشهای زیرزمینی جمع کننده (کلکتور ) و گستردگی آن و به منظور اهمیت دادن بیشتر به امر فوق این مقاله بر آن است ضمن بررسی انواع بسترسازیها در کشت و صنعت دعبل خزاعی ( یکی از واحدهای هفتگانه طرح توسعه نیشکرو صنایع جانبی ) و بیان اشکالات بوجود آمده بدلیل کم توجهی به آن و تحمیل هزینه های زیادی به سیستم ، مناسب ترین روش بسترسازی در محل احداث این شبکه ها را ارائه نماید