مقاله لزوم توجه به رويكردهاي اصولي در طراحي و معماري فضاهاي شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: لزوم توجه به رويكردهاي اصولي در طراحي و معماري فضاهاي شهري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان فضايي
مقاله سيماي شهري
مقاله ساختار
مقاله هويت
مقاله مرمت شهري
مقاله طراحي شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم نژاد هاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي نگرش خاص بر طراحي فضاهاي شهري و دستيابي به سيمايي خوش آيند و موزون لازم است در زمينه هاي مختلف بررسي هايي انجام پذيرد. توجه به ساختار و استخوانبندي شهر مي تواند از زمره پارامترهاي موثر در امر پژوهش اين مقوله قرار گيرد. چنانچه لزوم پرداختن به آن ما را به اهداف خود براي رسيدن به سيماي شهري كه مورد نظر است راهنمايي مي كند. در ادامه بررسي لازم است به مساله هويت در سيماي شهر توجه خاص داشت و نگرش به اصل هويت شهري ما را به سيماي آينده قابل توجهي در شهرها هدايت مي نمايد. در بازسازي و نوسازي بافت هاي باارزش توجه به برنامه هاي مدون مرمت شهري لازم بوده چرا كه بدون پرداختن به اصول صحيح برنامه هاي مرمت شهري بافت هاي با ارزش گذشته را بي رونق و بي هويت مي كند. توجه به امر توسعه درون و برون در گسترش فضاهاي شهري بدون تامل و توجه به اصول طراحي شهري فضاهاي غريبه و تعريف نشده اي بر شهر تحميل مي نمايد. معيارها و رهنمودهاي طراحي شهري كه برنامه ريزان و طراحان شهري آنها را تعيين مي نمايند. حاصل ضوابط و معيارهايي است كه بايد در امر طراحي و توسعه فضاهاي شهري رعايت شود، زيرا كه طراحي با ايجاد فضاهاي شهري شروع مي شود و بايد جوابگوي همه جوانب شهرسازي و مسايل كالبدي شهر باشد.