سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش آموزش معماری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مجید یوسف نیا پاشا – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

در دانشکده های معماری ایران برای دوره های کارشناسی ، هندسه به طور مستقیم در قالب دروس هندسه ی کاربردی و مناظر و مرایا آموزش داده می شود که فقط به روشهای ترسیم می پردازند بانگها به سرفصل دروس هندسه جایگاه آن در بین دروس و هدف نهایی کل دوره نیز امروزه در استفاده از کامپیوتر برای ترسیم، ضعفهایی که در آموزش این دروس مشاهده می گردد از جمله : بی توجهی به مباحثی از هندسه که در طراحی های معماری اساسی هستند نپرداختن به پرورش قدرت فهم و به کارگیری مباحث هندسه در کل دوره که البته این ضعف ها مشکلاتی را نیز به دنبال دارند. این مقاله به خصوص به شناسایی و بررسی این کاستی ها در آموزش درس هندسه مناظر و مرایا پرداخته و از طرفی دیگر نیز با تعمق در دیدگاه های اهل نظر در مورد هندسه و جایگاه آن در معماری، دریافته است که پرداختن به هنر هندسه و پرسپکتیو در کنار دانش آن در تنظیم سرفصل درس هندسه مناظر و مرایا و آموزش آن، راه حلی مناسب خواهد بود. در راستای اثبات عملی آنف شیوه هایی توسط نگارنده طی چند دوره ی آموزشی این درس انجام شده است که نتای تاثیر گذاری به همراه داشته است.