سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین قبادی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
رامین کرمی – شرکت ملی حفاری ایران خوزستان

چکیده:

در مطالعه ویژگی های زمین شناسی مهندسی توده سنگهای کارستی شده شناخت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سنگ جایگاه خاصی دارد با پی بردن به خصوصیات یاد شده می توان میزان گسترش کارست را در توده سنگهای انحلال پذیر مورد ارزیابی قرر داد. با توجه به گسترش سازندهای کربناته آسماری و ایلام سروک در بسیاری از نواحی ایران به ویژه در منطقه خوزستان موضوع گسترش کارست در سازندهای یاد شده مورد توجه قرار گرفته است. نظر به اینکه تعداد زیادی از سدهای مخزنی ایران روی سازندهای یاد شده احداث و یا در حا احداث می باشند و با توجه به اینکه عمده مخازن هیدروکربوری و نیز دخائر مهم آب کشور در توده سنگهای کربناته این سازندها قرار دارند. شناخت ویژگی های سنگ بکرسازندهای مذکور در محل سدهای کارون ۱ و کارون ۲ مطالعه شده و خصوصیات فیزیکی، ترکیب شیمیایی و ضریب انحلال نمونه های سنگ بکر مقایسه گردیده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد با وجود بالا بودن میزان اکسید کلسیم و پایین بودن درصد اکسید منیزیم در توده سنگهای کربناته ایلام-سروک قابلیت کارستی شدن در آنها کمتر از توده سنگهای آسماری می باشد. این تفاوت در چگونگی ایجاد و توسعه کارست نتیجه تفاوت در خصوصیات فیزیکی سنگ بکر است.