سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد مونسان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشتی سازی دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس گ
محمد صاحبکار خراسانی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس و مدیر گروه تحلیلگری

چکیده:

در این مقاله به تفضیل ضرورتهای توسعه صنایع دریایی کشور مورد بررسی قرار گرفته و نقش صنایع دریایی در بهره برداری هرچه بهتر از فرصتها تامین منافع ملی بیان می گردد. در این بررسی، تنگناهای حضور ایران در این دریا ارایه می شود وبا تبیین نیازهای گسترده شناور در این دریا نقش صنایع کشتی سازی مورد توجه قرار میگیرد. ادعای این مقاله آن است که بدون گسترش صنایع دریایی در سواحل این دریا، نقش ایران درمعادلات سیاسی – اقتصادی منطقه بسیار کمرنگ خواهد شد.