مقاله لزوم جرم انگاري نشوز زوج (عنوان عربي: لزوم التجريم في نشوز الزوج) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان) از صفحه ۲۱۹ تا ۲۵۲ منتشر شده است.
نام: لزوم جرم انگاري نشوز زوج (عنوان عربي: لزوم التجريم في نشوز الزوج)
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده
مقاله نشوز
مقاله ضمانت کيفري
مقاله جرم انگاري
مقاله سوء معاشرت (كليدواژه عربي: الاسرة
مقاله نشوز
مقاله ضمان الجزائية
مقاله تجريم
مقاله سوء المعاشرة)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توجهي عبدالعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
خانواده کانون مقدسي است که بر عالي ترين عواطف بنا شده است و به لحاظ کارکرد، مهم ترين نقش را در سعادت و شقاوت جوامع ايفا مي کند، لذا تلاش در راستاي حفظ و استواري آن، ضرورتي اجتناب ناپذير است. با توجه به ويژگي هاي منحصر به فرد خانواده، ضمانت اجراهاي کيفري اصولا در اين کانون جايگاهي ندارند. با اين وجود در مواردي که زوج از تاديه حقوق زوجه خودداري کند و گذشته از سوء معاشرت، تسريح به احسان را نيز نپذيرد، به دليل مغايرت آن با مصالح عالي شريعت و آثار منفي اجتماعي آن، مي توان در قبال آن ضمانت هاي کيفري را اعمال کرد. يکي از کاستي هاي موجود در لايحه حمايت از خانواده، توجه نداشتن تهيه کنندگان آن به اين موضوع مهم است، لذا به نظر نگارنده تلاش براي از بين بردن اين خلا ضرورت دارد.