سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین میسمی – مسئول واحد تخصصی بهسازی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
هاشم نوربخش – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب مرکز ملی مقاوم سازی ایران
ابوالفضل زرنگاران – کارشناس ارشد عمران, کارشناس مرکز ملی مقاوم سازی ایران
محسن نصر الهی – کارشناس جغرافیا وزارت نیرو استان اصفهان

چکیده:

توجه به محیط زیست و آثار نا مطلوب تخریب آن در تمامی ارکان توسعه شهری باید لحاظ گردد. ساختمان نیز با توجه به گستردگی مقول آن از این حیث مستثنی نمی باشد. در ساخت و ساز های امروزی بدون رعایت اصول زیستی شهرک ها و برج ها بنا می گردد که به دنبال آن تبعات غیر قابل اصلاحی به همراه دارد. لذا در این مقاله سعی شده است عوامل اصلی که در حفظ محیط زیست در حین ساخت باید رعایت شود ارائه گردد. سپس به مطالعه موردی شهرک سپاهان شهر اصفهان که در جنوب اصفهان در سال ۱۳۷۲ صورت گرفته است.محوطه اجراییاین شهرک تا قبل از احداث جزو فضاهای نسبتا زیبا و شاخص محیط زیستی بوده است.