سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خلیل خزلی – کارشناس معاونت طرحهای توسعه، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

چکیده:

برآورد پارامترهای هیدرولوژیکی با اعتبار علمی در شماری از ساختگاه های برقابی بدلیل نبود اطلاعات و کمبود شبکه آب و هواشناسی از مشکلات اصلی کارشناسان شرکت آب و نیرو محسوب می گردد.
در این مقاله ضمن ارائه تصویری از وضعیت مطالعات پایه منابع آب کشور، برای جلوگیری از به خطر افتادن سرمایه هیا کلان کشور و کاهش ریکس آن لزوم ساماندهی شبکه سنجش هیدروکلیماتولوژی طرح های برقابی بمنظور جمع آوری آمار پایه منابع آب مطرح گردید ه و روش مدیریت اجراء بعنوان راهکاری مناسب برای حل مشکل معرفی شده است.